Naujienos

Akredituotos naujos programos

Rugsėjo 07 d.

Rudens kvalifikacijos tobulinimo nuotolinių mokymų sesijos tvarkaraštį papildys 4 naujos akredituotos programos.

Nuotolinis mokymas: naujos technologijos ir naujos kryptys, kodas 211001171, 40 val
Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo reikšmingumas, kodas 211001172, 40 val
Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika, kodas 211001173, 40 val
Skaitmeninio turinio naudojimo reikšmingumas, galimybės ir įtaka mokinių motyvacijai, kodas 211001174, 40 val

VšĮ „Švietimo tinklas” (Akredituota institucija, pažyma Nr. IVP-10) kasmet organizuoja pedagogams nuotolinius mokymus pagal akredituotas programas.