Akredituotos programos

2023-2024 mokslo metai

Akredituota viešoji įstaiga „Švietimo tinklas“ organizuoja kvalifikacijos tobulinimo nuotolinius mokymus pagal akredituotas programas

Mokymai skirti mokytojams tobulinti skaitmenines kompetencijas

Skaitmeninių komiksų kūrimas — įtraukus metodas pamokoje, kodas 211001665, 40 val.

Skaitmeninės priemonės LearningApps ir Quizizz įvairių dalykų mokytojams. Interaktyvių užduočių kūrimas paprastai ir greitai, 211001664, 40 val.

Mokinių mokymosi motyvacijos ir aktyvumo skatinimas pamokose pasitelkiant skaitmenines priemones, 211001663, 40 val.

Skaitmeninių įrankių pasirinkimo galimybės organizuojant mokytojo darbą, 211001637, 40 val.

„Canva“ – nuostabus maketavimo įrankis mokytojams ir mokiniams, 211001579, 40 val.

Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje, 211001456, 40 val.

Virtuali mokymo platforma „Classtime“. Individualios mokinių pažangos stebėjimas. Egzaminai nuotoliniu būdu, 211001445, 40 val.

Pagalba matematikos mokytojui. Skaitmeninės priemonės matematikos mokytojams, 211001247, 40 val.

Garso įrašymas, paruošimas ir naudojimas, 213002917, 40 val.

Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti, 211001248, 40 val.

Pamokų planavimas ir organizavimas naudojant skaitmenines priemones, 211001249, 40 val.

Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas, 211001252, 40 val.

Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo reikšmingumas, 211001172, 40 val.

Skaitmeninio turinio naudojimo reikšmingumas, galimybės ir įtaka mokinių motyvacijai, 211001174, 40 val.

Interaktyvūs pristatymai – kokybiškų pamokų pagrindas, 211001175, 40 val.

 

Mokymai skirti mokytojams tobulinti bendrąsias kompetencijas

Konfliktinių situacijų sprendimas klasėje, kodas 211001638, 40 val.

Bendrųjų kompetencijų ugdymas pamokų ir įvairios veiklos metu, 211001575, 40 val.

Tarpdalykinė integracija su matematika, 211001486, 40 val.

Tikslinga veikla su tėvais, 211001457, 40 val.

Pedagogų streso valdymo ypatumai, 211001251, 40 val.

Skaitymo kultūrą skatinantys būdai ir priemonės, 211001399, 40 val.

Įsivertinimas ugdymo procese, 211001400, 40 val.

Kaip padėti mokiniui mokytis ir išmokti bei ugdyti kompetencijas, 211001401, 40 val.