Akredituotos programos

2023-2024 mokslo metai

Akredituota viešoji įstaiga „Švietimo tinklas“ organizuoja kvalifikacijos tobulinimo nuotolinius mokymus pagal akredituotas programas

Mokymai skirti mokytojams tobulinti skaitmenines kompetencijas

„Canva“ – nuostabus maketavimo įrankis mokytojams ir mokiniams, kodas 211001579, 40 val.

Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje, 211001456, 40 val.

Virtuali mokymo platforma „Classtime“. Individualios mokinių pažangos stebėjimas. Egzaminai nuotoliniu būdu, 211001445, 40 val.

Pagalba matematikos mokytojui. Skaitmeninės priemonės matematikos mokytojams, 211001247, 40 val.

Garso įrašymas, paruošimas ir naudojimas, 213002917, 40 val.

Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti, 211001248, 40 val.

Pamokų planavimas ir organizavimas naudojant skaitmenines priemones, 211001249, 40 val.

Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas, 211001252, 40 val.

Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo reikšmingumas, 211001172, 40 val.

Skaitmeninio turinio naudojimo reikšmingumas, galimybės ir įtaka mokinių motyvacijai, 211001174, 40 val.

Interaktyvūs pristatymai – kokybiškų pamokų pagrindas, 211001175, 40 val.

Žaismingos skaitmeninės priemonės mokymui(si), 211000999, 40 val.

 

Mokymai skirti mokytojams tobulinti bendrąsias kompetencijas

Bendrųjų kompetencijų ugdymas pamokų ir įvairios veiklos metu, kodas 211001575, 40 val.

Tarpdalykinė integracija su matematika, 211001486, 40 val.

Tikslinga veikla su tėvais, 211001457, 40 val.

Pedagogų streso valdymo ypatumai, 211001251, 40 val.

Skaitymo kultūrą skatinantys būdai ir priemonės, 211001399, 40 val.

Įsivertinimas ugdymo procese, 211001400, 40 val.

Kaip padėti mokiniui mokytis ir išmokti bei ugdyti kompetencijas, 211001401, 40 val.