Category Archives: Naujienos

Naujienos

Nuolaida iki gruodžio 15 d. „Classtime“ – tai nauja virtuali mokymo(si) platforma, skirta mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimui ir vertinimui

Gruodžio 02 d.

Nauja virtuali mokymo(si) platforma

„Classtime“ – tai virtuali mokymo(si) platforma, skirta mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimui ir vertinimui. Klasėje arba nuotoliniu būdu organizuoti mokinių pasiekimų patikrinimą, vesti užsiėmimus, viktorinas. Didinama mokytojo ir besimokančiojo sąveika, didinamas mokymosi pažangos skaidrumas, palengvina ir pagreitina mokytojo darbą.

Nacionalinė švietimo agentūra NŠA įkėlė „Classtime“ į rekomenduojamų mokykloms skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą Virtualiosios mokymosi aplinkos / įrankiai.

2016 m. įkurta „Classtime“ kuria edukacinę programinę įrangą, turi biurus Šveicarijoje, Ukrainoje ir JAV. VšĮ „Švietimo tinklas“ atliko virtualios mokymo(si) platformos „Classtime“ lokalizavimo darbus. Dabar veikia lietuviška „Classtime“ versija.

Yra virtualios mokymo platformos „Classtime“ NEMOKAMAS planas „Standartinis“.

VšĮ „Švietimo tinklas“ kviečia mokyklas, mokytojus ne tik išbandyti nemokamą, nepilną ir su apribojimais planą „Standartinis“, bet įsigyti pilną ir be apribojimų planą „Mokykloms“ lietuvišką versiją.

Plano „Mokykloms“ pagrindinės funkcijos:

Mokinių klasės/grupės

Išplėstinis mokinių atsakymų įvertinimas

Neribota užsiėmimų istorija

Pasirinktiniai galvosūkių varžybų vaizdai

Komandinės varžybos

Mokinių rezultatų ataskaitos PDF ir Excel formatu

Matematinės formulės

Įterpti video/paveikslėlį

Užsiėmimo planavimas ir laikmatis

Tiesioginis mokytojo ir mokinio pokalbis

Įvertinimai realiu laiku

Neribotas klausimų ir užsiėmimų skaičius

Prieiga prie nemokamų klausimų

Kurti testus su 10 klausimu tipais:

 • vienas teisingas atsakymas
 • keli teisingi atsakymai
 • atsakymas taip/ne
 • atsakymas tekstu
 • surūšiuok atsakymus
 • atsakymų lentelė po vieną teisingą atsakymą
 • atsakymų lentelė po kelis teisingus atsakymus
 • surask praleistus teisingus atsakymus
 • įrašyk praleistus teisingus atsakymus
 • pažymėk teisingą atsakymą paveikslėlyje

VšĮ „Švietimo tinklas“ kviečia įsigyti virtualios mokymo(si) platformos „Classtime“ planą MOKYKLOMS:

* MOKYKLOMS planas 45 EUR (kaina su nuolaida). Plane yra visos „Classtime“ funkcijos. Mokiniai naudojasi nemokamai.

* MOKYKLOMS PLIUS planas 70 EUR (kaina su nuolaida). Plane yra visos „Classtime“ funkcijos. Mokiniai naudojasi nemokamai. Į kaina iskaičiuota vieno mokytojo dalyvavimas 40 val. nuotoliniame mokyme Virtuali mokymo platforma „Classtime“. Individualios mokinių pažangos stebėjimas“.

* 12 mėn. licencijos kaina vienam naudotojui (mokytojui).

* Nuolaida galioja iki gruodžio 15 d.

VšĮ „Švietimo tinklas“ yra oficialus virtualios mokymo(si) platformos „Classtime“ plano MOKYKLOMS lietuviškos versijos platintojas Lietuvoje.

Įsigyti „Classtime“ licencijų

Naujienos

„Wordwall“ – populiariausia skaitmeninė mokymo priemonė Lietuvos mokyklose

Gruodžio 01 d.

Nacionalinė švietimo agentūra NŠA įkėlė „Wordwall“ į rekomenduojamų mokykloms skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą Virtualiosios mokymosi aplinkos / įrankiai.

„Wordwall“ – tai iki 33 įvairių skaitmeninių priemonių platforma, skirta mokytojui parengti užduotis interaktyviai veiklai. „Wordwall“ – populiariausia mokymo(si) platforma, kuri išversta į 38 kalbas.

VšĮ „Švietimo tinklas“ kartu su platformos „Wordwall“ kūrėjais Visual Education Ltd atliko „Wordwall“ lokalizavimo darbus. Dabar veikia lietuviška „Wordwall“ versija.

VšĮ „Švietimo tinklas“ kviečia mokyklas, mokytojus ne tik išbandyti nemokamą, nepilną ir su apribojimais „Wordwall“, bet įsigyti pilną ir be apribojimų „Wordwall“ lietuvišką versiją.

VšĮ „Švietimo tinklas“ kviečia pasirinkti „Wordwall“ platformos individualius planus pasirinktinai:

* STANDARTINIS planas 50 EUR. Mokytojas gali sukurti neribotą priemonių skaičių, naudotis pateiktais interaktyviais šablonais (iki 18). Mokiniai naudojasi nemokamai.

* STANDARTINIS PLIUS planas 56 EUR. Mokytojas gali sukurti neribotą priemonių skaičių, naudotis pateiktais interaktyviais šablonais (iki 18). Mokiniai naudojasi nemokamai. Į kaina iskaičiuota vieno mokytojo dalyvavimas 10 val. nuotoliniame mokyme Interaktyvių mokymo(si) turinio kūrimo priemonių platforma „Wordwall“.

* PROFESIONALUS planas 69 EUR. Mokytojas gali sukurti neribotą priemonių skaičių, naudotis pateiktais interaktyviais šablonais (iki 33). Mokiniai naudojasi nemokamai.

* PROFESIONALUS PLIUS planas 75 EUR. Mokytojas gali sukurti neribotą priemonių skaičių, naudotis pateiktais interaktyviais šablonais (iki 33). Mokiniai naudojasi nemokamai. Į kaina iskaičiuota vieno mokytojo dalyvavimas 10 val. nuotoliniame mokyme Interaktyvių mokymo(si) turinio kūrimo priemonių platforma „Wordwall“.

* 12 mėn. licencijos kaina vienam naudotojui (mokytojui).

VšĮ „Švietimo tinklas“ yra oficialus mokymo(si) platformos „Wordwall“ lietuviškos versijos platintojas Lietuvoje.

Mokyklos ir asmeninis platformos „Wordwall“ užsakymas

arba mokyklai užpildyti paraišką.

Naujienos

Nuotolinis mokymas „Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas”. Programos trukmė 40 valandų

Lapkričio 25 d.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata skiriama apibrėžti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kaitos strategiją pasikeitus priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų tikslams ir uždaviniams. Mokinių daroma pažanga yra stebima tam tikrą laiką vertinant už jų atliktus savarankiškus, laboratorinius, kontrolinius darbus ar kitokią veiklą. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. Vertinant atliktą darbą svarbu padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. Labai gerai, jeigu pavyksta mokiniui įrodyti jo mokymosi spragas, nustatyti priežastis, kodėl jų pasitaikė. Taip yra lengviau  diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.

Programa „Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų visų mokomųjų dalykų ir pradinių klasių mokytojams. Labai svarbu su vaikais aptarti jų daromas klaidas, ieškoti būtų, kaip įveikti turimas žinių spragas. Pažangą svarbu stebėti, fiksuoti ir vertinti kartu su vaiku. Mokinio noras mokytis atsiranda tada, kai mokykloje jį supa gera emocinė aplinka, jis nepervargsta dėl per didelio mokymosi krūvio, dažnai patiria sėkmės ir bendradarbiavimo su kitais džiaugsmą. Jų mokymusi domisi tėvai, taip pat jie dažnai bendradarbiauja su mokytojais.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki gruodžio 2 d.

Naujienos

NAUJA PROGRAMA. Virtuali mokymo platforma „Classtime“. Individualios mokinių pažangos stebėjimas. Egzaminai nuotoliniu būdu

Lapkričio 18 d.

Naujas nuotolinis mokymas. Nauja virtuali mokymo(si) aplinka

Classtime – tai virtuali mokymo(si) aplinka, skirta mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimui ir vertinimui. Nuotoliniu būdu/klasėje organizuoti mokinių komandines varžybas, viktorinas, egzaminus. Didinama mokytojo ir besimokančiojo sąveika, didinamas mokymosi pažangos skaidrumas, palengvina ir pagreitina mokytojo darbą.

Nacionalinė švietimo agentūra NŠA įkėlė „Classtime“ į rekomenduojamų mokykloms skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą Virtualiosios mokymosi aplinkos / įrankiai.

2016 m. įkurta „Classtime“ kuria edukacinę programinę įrangą, turi biurus Šveicarijoje, Ukrainoje ir JAV. VšĮ „Švietimo tinklas“ atliko virtualios mokymo(si) aplinkos „Classtime“ lokalizavimo darbus. Dabar veikia lietuviška „Classtime“ versija.

Virtuali mokymo(si) aplinka „Classtime“ turi du mokamus planus „Standartinis“ ir „Mokykloms“. Yra nemokama nepilna „Classtime“ 60 dienų bandomoji versija.

Classtime plano „Mokykloms“ pagrindinės funkcijos:

Mokinių klasės/grupės

Išplėstinis mokinių atsakymų įvertinimas

Neribota užsiėmimų istorija

Pasirinktiniai galvosūkių varžybų vaizdai

Komandinės varžybos

Mokinių rezultatų ataskaitos PDF ir Excel formatu

Matematinės formulės

Įterpti video/paveikslėlį

Užsiėmimo planavimas ir laikmatis

Tiesioginis mokytojo ir mokinio pokalbis

Įvertinimai realiu laiku

Neribotas klausimų ir užsiėmimų skaičius

Prieiga prie nemokamų klausimų

Kurti testus su 10 klausimu tipais:

 • vienas teisingas atsakymas
 • keli teisingi atsakymai
 • atsakymas taip/ne
 • atsakymas tekstu
 • surūšiuok atsakymus
 • atsakymų lentelė po vieną teisingą atsakymą
 • atsakymų lentelė po kelis teisingus atsakymus
 • surask praleistus teisingus atsakymus
 • įrašyk praleistus teisingus atsakymus
 • pažymėk teisingą atsakymą paveikslėlyje

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija į nuotolinį mokymą iki lapkričio 25 d.

* Dešimčiai ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Įsigyti „Classtime“ licencijų

VšĮ „Švietimo tinklas“ yra oficialus virtualios mokymo(si) aplinkos „Classtime“ lietuviškos versijos platintojas Lietuvoje.

Naujienos

Nuotolinis mokymas „IKT įrankiai ir priemonės įvairių dalykų mokytojams”. Programos trukmė 40 valandų

Lapkričio 04 d.

IKT įrankiai ir priemonės reikalingi visiems šių dienų mokytojams. Be jų – kaip be rankų! Pristatomi įrankiai padės nesudėtingai ir greitai sukurti interaktyvias metodines priemones. Jas panaudosime mokant naują temą, kartojimui, žinių patikrinimui, smagiam žaidimui temai įsisavinti ir galėsime užduoti namų darbams.

Sukurtos mokymo priemonės paįvairins mokymosi procesą, sustiprins mokinių motyvaciją ir padės diferencijuoti užduotis. Interaktyvi veikla pamokoje duoda efektyvių rezultatų.

Gaminsime atminties korteles, jas poruosime, kursime stilingas viktorinas, interaktyvius paveikslėlius, trumpus žaidimus, kur reikės pažymėti kelis pasirinkimus ar užpildyti tuščius laukus, nešiosime žodžius į tinkamą lauką, grupuosime juos, darysime kryžiažodžius, skaičių ir dydžių linijas, testus ir klausimynus, užduočių dėliones, žinių žaidimą „milijonierius“, ieškosime pasiklydusių žodžių tarp raidžių – bus įdomu!
Priemones kursime internete nemokamai, dalinsimės su kolegomis, mokysimės ir žaisime kartu – bus smagu.

Kursas tinka ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams, spec. pedagogams ir logopedams.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki lapkričio 11 d.

Naujienos

Nuolaidos iki lapkričio 18 d. įsigijusiems platformos „Wordwall“ licencijų

Lapkričio 02 d.

Šį mėnesį iki lapkričio 18 d. įsigijusiems platformos „Wordwall“ licencijų, mokytojo dalyvio mokestis nuotoliniame mokyme „Interaktyvių mokymo(si) turinio kūrimo priemonių platforma „Wordwall“ TIK 6 EUR (nuolaida 62,5 proc.)

STANDARTINIS PLIUS ir PROFESIONALUS PLIUS planai

Naujienos

NAUJA PROGRAMA. Įsivertinimas ugdymo procese. Programos trukmė 40 valandų

Spalio 28 d.

Visų mokyklų veiklos planuose yra minima mokinių įsivertinimo aktyvinimo strategija. Pagrindinė įsivertinimo ugdymo procese paskirtis yra padėti mokiniams mokytis. Todėl yra siekiama tikslingai įtraukti juos į vertinimo ir įsivertinimo veiklas. 

Ypač didelis dėmesys privalo būti skiriamas pačių mokinių indėliui bei jų veiklos skatinimui, įsivertinimo bei vertinimo procesų tobulinimui, todėl siūlome mokytojams naujus kursus „Įsivertinimas ugdymo procese“. Įsivertindami mokymosi veiklą ir rezultatus mokiniai teikia atsaką kitiems ir patys sau.

Kursuose rasite patarimų kraitelę, kaip dirbti su mokiniais, kokias įsivertinimo sistemas bei modelius galima panaudoti ugdymo procese. Analizuosime, kas lemia mokinių į(si)traukimą į aktyvią veiklą, aptarsime jų įsivertinimo kriterijus bei skatinimo strategijų gaires.

Rasime sprendimus, kaip reiktų skatinti mokinių aktyvų dalyvavimą įsivertinimo procese ir kaip padėti mokytojui-auklėtojui atlikti nepriekaištingai savo misiją.

Kursuose pateiksime praktinės veiklos siūlymus: anketas, testus, dokumentus, pavyzdžius ir kt. Mokysimės įtraukti pačius mokinius į pasiekimų ir pažangos stebėseną bei sieksime nuosekliai padidinti asmeninę jų atsakomybę už privalomą mokymąsi ir ugdymo proceso eigą.

Kurso metu bus aptariami įrankiai ir mokinių įsivertinimo metodai bei būdai, kuriuos dalykų mokytojai galės efektyviai pritaikyti savo profesinėje veikloje.

Programos metu bus tobulinama mokytojų socialinio komunikavimo kompetencija. Įvykdę programą dalyviai gebės tobulinti savo profesinę bei asmeninę veiklą.

Kursų metu mokytojai gaus naudingos informacijos apie mokinių įsivertinimo proceso organizavimo būdus, dalyvaus diskusijose, atliks pateiktas praktines užduotis, užpildys anketas, atliks interaktyvias apklausas ir pasidalins savo asmenine patirtimi forume.

Tikėtina, kad po programos mokytojai gebės geriau organizuoti mokinių aktyvų dalyvavimą mokymosi procese ir tobulins jų įsivertinimo įgūdžius bei gebės operatyviai reaguoti iškilus klausimams ugdymo proceso situacijose.

Kursas „Įsivertinimas ugdymo procese“ yra skirtas dalykų mokytojams nuo 5 iki 12 kl.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki lapkričio 4 d.

Naujienos

Nuotolinis mokymas „Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti“. Programos trukmė 40 valandų

Spalio 24 d.

Kviečiu kurti inovatyvias ir interaktyvias mokymo priemones, kurias puikiai pritaikysime mokymo ir mokymosi procese. Kursime įvairius loginius bei atminties kortelių žaidimus, interaktyvius testus/klausimynus su automatiniu įvertinimu, teisingo atsakymo iš paveikslėlių pasirinkimo žaidimą, gerų darbų mėnesio kalendorių su užduotimis kiekvienai dienai, kvietimą į renginį ar testo sprendimą su QR kodu, interaktyvią knygelę su užduotimis, testus su teisingų teiginių išrinkimu, įvairius paveikslėlius su interaktyviais taškais – „Hotspot‘us“, teisingo teksto įrašymą ant tinkamos paveikslėlio ar sakinio dalies. Pasirinktas inovatyvias priemones sudėsime į interaktyvų pristatymą ir naudosime patogiai pamokoje. Na, o desertui, kursime nuo 4 iki 300 detalių dėliones (puzzle) vaikams, mokiniams, draugams ar kolegoms, laisvalaikiui. Bus smagu kurti ir lengva naudoti.

Išlaisvinsim savo kūrybiškumą: greitai ir lengvai sukursime gražius minčių žemėlapius. Galima bus jais dalintis su mokiniais ar kolegomis, kad kartu dirbtumėme su idėjomis. Nesvarbu, ar rašome užrašus, ar minčių audrą, ar planuojame, ar darome ką nors nepaprastai kūrybingo, yra labai paprasta vizualizuoti savo idėjas naudojant minčių žemėlapius.

Mokymo priemonių kūrimo variantų gausa įtikins net išrankiausius kolegas – „O, TAIP, RADAU KO IEŠKOJAU!“. Programų paprastumas reiškia, kad galėsime susitelkti ties mokymu ir mokymusi, o ne į techninius aspektus. Žaismingos pamokos ir skirtingos inovatyvios mokymo priemonės pažadins net nuobodžiausius mokinius. Tai puikus būdas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti.

Mobilus draugiškas turinys leis su šiomis mokymo priemonėmis patirti tokį patį turtingą ir interaktyvų mokymosi turinį kompiuteriuose, interaktyviose lentose, išmaniuosiuose telefonuose ir planšetėse. 

Kursas tinka ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams, spec. pedagogams ir logopedams.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki spalio 28 d.

Naujienos

Pagalba matematikos mokytojui mokant nuotoliniu būdu. Skaitmeninės priemonės matematikos mokytojams. Programos trukmė 40 valandų

Spalio 14 d.

Šis kursas supažindins dalyvius su lektorės asmeninės praktinės veiklos patirtimi, nuotolinio matematikos mokymo(si) formų įgyvendinimu bei efektyvesnio darbo etapais.

Kurso dalyviai susipažins su 24 matematikos mokymo įrankiais.

Kurso metu bus aptariami vizualizavimo įrankiai, kuriuos matematikos mokytojas galės efektyviai pritaikyti savo profesinėje veikloje. Plačiau susipažinsime ir išmoksime dirbti su „Myimaths” ir „Desmos Calculator”.

Mokytojai atliks interaktyvias apklausas, dalyvaus diskusijose ir pasidalins savo asmenine patirtimi forume, atlikdami praktinį darbą.

Programos metu bus tobulinama mokytojų socialinio komunikavimo kompetencija.

Įvykdę programą dalyviai gebės tobulinti savo profesinę bei asmeninę veiklą, kadangi programa siūlo platų (pa)naudojimo spektrą.

Tikėtina, kad po programos mokytojai gebės geriau valdyti situacijas ir operatyviai reaguoti iškilus klausimams ugdymo proceso situacijose.

Nuotoliniai mokymai „Pagalba matematikos mokytojui mokant nuotoliniu būdu“ yra paruoštas remiantis asmenine patirtimi dirbant nuotoliniu būdu su 5-12 klasės mokiniais.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki spalio 21 d.

Naujienos

NAUJA PROGRAMA. Skaitymo kultūrą skatinantys būdai ir priemonės. Programos trukmė 40 valandų

Spalio 07 d.

Motyvacija skaityti knygas yra aktuali šių laikų mokyklose, nes ji siejama su kultūros pažinimu ir saugojimu. Knygų skaitymas nuo ikimokyklinio amžiaus iki vyresniųjų klasių) padeda formuoti vertybes, pažiūras, įsitikinimus, veikia jausmus ir emocijas, turi įtakos charakterio formavimuisi. Tai yra procesas, skatinantis formuoti kultūros pažinimo poreikius ir motyvus, nes jauni žmonės trokšta pažinti ir kitų šalių kultūras, mokosi užsienio kalbų, domisi tradicijomis ir papročiais. Motyvaciją žadina įvairios mokymo formos, aktyvūs metodai, netradicinė aplinka, susitikimai su įdomiais žmonėmis. Labai svarbus tampa pats knygos pažinimo pasaulis (ypač ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje), potekstės suvokimas, savęs prusinimas (vyresnėse klasėse). Jei mokytojas įdomiai dėsto pamoką, bendrauja su mokiniais, tai tokia mokinių motyvacija skatina jų mokymosi tęstinumą (pakartojimą ir sustiprinimą to, ką mokinys jau žino, supranta ir geba), mokymosi pažangą (siekimą aukštesnio lygmens, motyvuoto mokymosi toliau). Knygų skaitymas turi įtakos mokinių raštingumui  gerinti, rišliai minčiai plėtoti samprotavimo ar literatūriniuose rašiniuose, mąstymui skatinti, komunikaciniams gebėjimams formuoti. Skaitymo kultūrą skatina tinkamai parinkti kūrybiški būdai ir įdomios priemonės. Nelengva parinkti tinkamus vertinimo kriterijus, nes kūrybiškumas yra labai neapibrėžta forma, tačiau skaitymo, kaip kultūros sudėtinės dalies, ugdymo procese naudingi yra keli veiksniai: mokinių gautos žinios iš perskaitytų knygų, rašymo ir minties plėtojimo gebėjimai, vertybinės nuostatos ir formuojamas požiūris į svarbias visuomenės problemas.

Programa „Skaitymo kultūrą skatinantys būdai ir priemonės“ yra skirta ikimokyklinių įstaigų pedagogams, kurie vaikus nuo mažens supažindina su knyga ir tautos kultūra, pradinių klasių mokytojams ir bendrojo ugdymo mokyklų humanitarinių mokomųjų dalykų mokytojams. Mokinių noras skaityti knygas atsiranda tada, kai įsitraukia į įdomias veiklas, daro kūrybinius projektus ar ilgalaikius tiriamuosius darbus. Tokiais atvejais mokiniai dirba kūrybingiau ir produktyviau, kelia sau ambicingus tikslus, ieško naujovių ir nuolat kelia savo susidomėjimą, o tai  lemia ir mokymosi sėkmę bei norą skaityti knygas, domėtis savo šalies kultūra.

Programos tiklas

Pateikti mokytojams rekomendacijų, kokiais būdais skatinti mokinius domėtis šalies kultūra, skaityti knygas, turtinti žodyną, gerinti komunikaciją ir raštingumą bei siekti geresnių mokymosi rezultatų, skatinti kūrybiškumą ir lavinti vaizduotę.

Registracija iki spalio 14 d.