Naujienos

„Classtime“ (išversta į lietuvių kalbą) – tai individualios mokinių pažangos stebėjimo skaitmeninė platforma

Rugsėjo 02 d.

„Classtime“ – tai individualios mokinių pažangos stebėjimo skaitmeninė platforma, skirta klasėje arba nuotoliniu būdu organizuoti mokinių pasiekimų patikrinimą, vesti užsiėmimus, viktorinas.  Didinama mokytojo ir besimokančiojo sąveika, didinamas mokymosi pažangos skaidrumas, palengvinamas ir pagreitinamas mokytojo darbas.

VšĮ „Švietimo tinklas“ atliko platformos „Classtime“ lokalizavimo darbus. Dabar veikia  lietuviška „Classtime“ versija.