Naujienos

Nuotolinis mokymas „Konfliktų sprendimas – klasės vadovo kompetencija“. Programos trukmė 40 valandų

Rugsėjo 11 d.

Spręsti konfliktus tenka kasdien, nes tai yra žmogaus, ypač pedagogo, pareiga. Ar visi mokame ir gebame tai daryti? Ar visuomet mokytojui pavyksta „nugesinti“ savo bei kitų pokalbio dalyvių emocijas ir sėkmingai valdyti konfliktines situacijas?

Kvalifikacijos tobulinimo mokymas „Konfliktų sprendimas – klasės vadovo kompetencija“ yra ir tyrimas, ir veikla, kurioje bus taikomos veiksmingos prevencinės priemonės, metodai ir technikos, padedančios pašalinti arba sumažinti konfliktinių šalių nesutarimus.

Kas siūloma mokymo metu?

  • Susipažinsime su konfliktų samprata ir sprendimo modeliais.
  • Analizuosime konfliktinio trikampio „Tėvai-pedagogai-mokiniai“ vadybą.
  • Išmoksime atpažinti konfliktų elementus bei jų tipus.
  • Nagrinėsime teigiamus ir neigiamus konfliktinių situacijų aspektus.
  • Aptarsime konfliktų etapus ir lygius.
  • Kurso metu nagrinėsime konfliktų priežastis, jų eigą bei racionalius strateginius apskaičiavimus.
  • Išbandysime derybų ir kitas praktikoje taikomas bei veiksmingas technikas.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki rugsėjo 23 d.