Programos aprašymas

Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje

Registracija negalima

Lektorius: Laimonas Tamošiūnas
Kurso kodas: 15NK22
Dalyvio mokestis: 32 €

Nuotolinio mokymo dalyvių atsiliepimai (2020 m. rudens mokymai)

  • Naujos programos galimybės, kurios nežinojau. Jau panaudojau pamokose…
  • Išsamiai ir aiškiai pateikiama medžiaga. Išmokau dirbti su man nežinomomis nemokamomis programomis.
  • Puikiai išdėstyta medžiaga, naudingos programos, pakankamai lengva jomis naudotis.
  • Išmokau naudotis naujomis technologijomis.
  • Pateikta labai išsami informacijapraktinėms užduotims atlikti, gali prisijungti bet kuriuo paros metu, išsamūs komentarai, visada suteikta pagalba.
  • Geras pavyzdys, kaip sukurti mokymo(si) metodų rinkinį, tinkantį mokymuisi, žinių įtvirtinimui.

Nuotolinio mokymo temos:

Interaktyvus žaidimas viktorina
Sukurti nuostabią pamoką, įjungiant visus mokinius – PUIKU! Šiuo interaktyvių klausimų ir atsakymų žaidimu viktorina įjungsime visą klasę. Susiskirstysime į grupes – komandas ir varžysimės. Kas žino daugiau, ta komanda surinks daugiau taškų ir laimės. Čia bus grupinis ir komandinis darbas, bendradarbiavimas ir atsakomybės priėmimas, žinių patikrinimas, emocijos ir paskatinimas. Komandų surinktus taškus ir kaip jie keičiasi matysime iškart, po kiekvieno atsakymo. Galima atsakyti ir gauti taškų, bet galima ir nepataikyti, ir sudeginti taškus. Kas laimės? Taisykles galime modifikuoti patys. Į klausimus galėsime įkelti paveikslėlius ir video. PUIKI pamoka garantuota!

Interaktyvios kortelės
Puikių mokymo(si) metodų rinkinys, tinkantis mokymuisi, žinių įtvirtinimui, tiek grupiniam, tiek individualiam darbui. Sukursime korteles su klausimais ir atsakymais – tai nesudėtinga. O iš sukurtų kortelių gausime net 14 mokymo(si) būdų. Dėl mokymosi būdų įvairovės, žinios bus greičiau įsisavinamos. Mokiniams labai patinka kuo įvairesni mokymosi metodai, o ypač žaidimai. Kuriuos jie pasirinks, galite nuspręsti jūs: mokymasis iš kortelių, atitinkančių kortelių parinkimas, žaidimas „kartuvės“, kryžiažodis, atsakymų įrašymas, teisingų atsakymų pasirinkimas iš kelių (įvertinimą matysime iškart), testas (įvertinimą matysime iškart), kortelių rūšiavimas, kortelių lentelė, žaidimas „vabalų“ rungtynės, žaidimas „gyvatėlė“, tikslus atsakymo raidžių sudėliojimas iš medinių kaladėlių, atsakymų sudėliojimas iš skiemenų, žaidimas „taikinys“.

Interaktyvios vaizdo pamokos
Internetinėje erdvėje labai daug naudingos informacijos video pavidale. Daugelis naudojame kitų sukurtus arba savo video įrašus. Šia programa įkelsime video fragmentą iš Youtube ar Vimeo, apkarpysime ir paversime jį aktyviu. Kur norėsime, video fragmente pridėsime savo sugalvotus klausimus ir parinksime suktus atsakymus, kad mokiniai galėtų parodyti sumanumą ir atsakyti teisingai. Reikalingose vietose prirašysime papildomų paaiškinimų. Peržiūrint video fragmentą, jis bus aktyvus – sustabdomas nustatytu laiku ir reikės mokiniams atsakyti į užduodamą klausimą. Į klausimus mokiniai atsakinėja noriai, nes kaip jie atsakys teisingai, ar ne, matysime iškart. Šis žaismingas mokymo(si) metodas stiprina mokinių motyvaciją žinioms įgyti ir padeda greičiau įsiminti informaciją.

Interaktyvios mįslės, klausimai ir testai
Labai įdomi ir naudinga programa internete. Kursime gražiai apipavidalintas interaktyvias mįsles, klausimus ir testus su video ir paveikslėliais. Atsakymų pasirinkimus ir įvertinimą matysime iškart. Tai greitas, šiuolaikinis ir patogus būdas mokytis bei mokyti ir gauti informacijos. Jis visiems patiks – ir mokiniams, ir mokytojams.

Šios programos puikiai tinka naudojant: multimediją, kompiuterių klasę, interaktyvias lentas arba asmeninius kompiuterius, planšetes ir mobiliuosius įrenginius.

Kursas tinka ikimokyklinio ugdymo, spec. pedagogams ir logopedams, pradinio, pagrindinio ir  vidurinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių mokymų privalumai

Patogumas. Nuotolinio renginio metu dalyvis mokosi jam patogiu laiku. Dalyvis turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio renginio laikotarpiu.

Pagalba. Nuotolinio renginio dalyviams suteikiamos lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Skaitmeninė medžiaga. Nuotolinio renginio metu dalyvis gali laisvai, bet kada atsisiųsti mokymo(si) medžiagą, ją kartoti.

Gerosios patirties sklaida. Nuotolinio renginio metu mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Pažymėjimas. Visiems, baigusiems nuotolinius mokymus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Finansinė nauda. Nėra kelionės išlaidų, nepertraukiama pagrindinė veikla. Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta tik nuotoliniu būdu taikant skaitmenines technologijas.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?