Programos aprašymas

Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas

Registracija negalima

Lektorius: Marija Gustainienė
Kurso kodas: 27NK21
Dalyvio mokestis: 32 €

Nuotolinio mokymo dalyvių atsiliepimai (2021 m. pavasario mokymai)

  • Sužinojau daug įvairių metodų kaip paįvairinti pamoką, kad vaikams būtų įdomų ir geriau įsisavintų medžiagą.

  • Man patiko medžiaga ir pavyzdžiai. Mokslo medžiaga išdėstyta puikiai.

  • Temos buvo įdomios ir naudingos, kurias galėsiu pritaikyti savo darbe.

  • Patiko siulomi žaidimai.

  • Daug naudingos informacijos diskusijoje nuo kolegų.

 

Šiuolaikinėje mokykloje labai svarbus tampa mokytojo gebėjimas sudominti mokinius dėstomuoju dalyku, lavinti  vaizduotę ir kūrybinę saviraišką. Parenkant mokymo metodus, atsižvelgiama ne tik į mokinį, jo sugebėjimus, bet ir remiamasi logika, pedagogika bei kitais mokslais, nes mokymo procesas sprendžia ne vien pažinimo, bet ir sudėtingus asmenybės formavimo uždavinius. Programa „Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojams, nes dauguma pavyzdžių pateikiama iš gerosios patirties, vedant pamokas ir derinant įvairius metodus: tiek tradicinius, tiek modernius, aptariant pamokas netradicinėje aplinkoje ar integruojant kelis dėstomuosius dalykus. Taip pat  tinka ir pradinių klasių bei ikimokyklinių įstaigų pedagogams, nes metodus galima labai kūrybiškai pritaikyti prie savo dėstomo dalyko arba veiklos. Pateikiama pavyzdžių, kaip ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų rišliąją kalbą.

Mokytojai dalyvaus diskusijoje „Kokie metodai ugdo mokinių saviraišką ir kūrybingumą?“ ir pasidalins savo kūrybine patirtimi. Programos metu bus tobulinama mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija.

Dalyvaujantys kursuose mokytojai gaus naudingos informacijos apie įvairių metodų derinimą pamokoje, mokinių kūrybiškumo ugdymą, siekiant pažangos ir tikslingo rezultato, reflektuos, dalyvaus diskusijoje, dalinsis gerąja savo patirtimi.

Mokytojams bus pasiūlyta įvairių pamokų pavyzdžių.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių mokymų privalumai

Patogumas. Nuotolinio renginio metu dalyvis mokosi jam patogiu laiku. Dalyvis turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio renginio laikotarpiu.

Pagalba. Nuotolinio renginio dalyviams suteikiamos lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Skaitmeninė medžiaga. Nuotolinio renginio metu dalyvis gali laisvai, bet kada atsisiųsti mokymo(si) medžiagą, ją kartoti.

Gerosios patirties sklaida. Nuotolinio renginio metu mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Pažymėjimas. Visiems, baigusiems nuotolinius mokymus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Finansinė nauda. Nėra kelionės išlaidų, nepertraukiama pagrindinė veikla. Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta tik nuotoliniu būdu taikant skaitmenines technologijas.

* 10 ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?