Programos aprašymas

Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo reikšmingumas

Registracija negalima

Lektorius: Eleonora Mialdun, Irina Mickevič
Kurso kodas: 07NK22
Dalyvio mokestis: 32 €

Nuotolinio mokymo dalyvių atsiliepimai (2021 m.)

  • Aiškiai pateikta mokomoji medžiaga.
  • Įdomios interaktyvios programėlės.
  • Konkretūs patarimai, kaip naudotis viena ar kita platforma.
  • Kad galiu darbus atlikti ir įsigilinti į medžiagą tada, kai turiu tam laiko. Tai didžiulis privalumas, bent jau man.

Mokiniams mokantis bendradarbiaujant, pamokose taikant įvairius bendradarbiavimo metodus, jų pasiekimai tampa kur kas geresni, mokiniai mokosi daug intensyviau, stiprėja socialiniai gebėjimai. Mokydamiesi bendradarbiaujant mokiniai integruojasi į bendramokslių tarpą, stiprėja mokymosi motyvacija, pasitikėjimas. Bendradarbiaujant mokymasis suprantamas ir interpretuojamas kaip interaktyvus, dinamiškas ieškojimo procesas.

Bendradarbiaudami ir veikdami kartu moksleiviai mokosi planuoti savo ir grupės veiklą, pasiskirsto pareigomis, pasirenka veiklos metodus, darbo priemones bei medžiagas, pratinasi bendradarbiauti, padėti vieni kitiems, pritaikyti turimas žinias ir įgūdžius praktikoje. Visa tai teikia neišsemiamas galimybes moksleivių savarankiškumui, kūrybiškumui ugdyti, moko dirbti komandoje, derinti savo ir kitų veiksmus, siekiant bendro tikslo.
Mokymasis bendradarbiaujant suteikia galimybę pagilinti bei išplėsti mokytojo metodų įvairovę, skirtą mokinių dalykinių bei tarpdalykinių kompetencijų ugdymui.

Mokymų metu pristatysime kelis įrankius, kurie padės nuosekliai planuoti ir taikyti mokymąsi bendradarbiaujant, pasidalinsime pavyzdžiais. Mokymų dalyviai bus įtraukti į užduočių kūrimą (sukurs įdomių užduočių, projektų, pratimų, kuriuos patalpins el.aplinkose), todėl galės gilinti gaunamas žinias ir pasidalins savo patirtimi su kitais dalyviais. Sukurtos mokymo priemonės paįvairins mokymosi procesą, sustiprins mokinių motyvaciją ir padės diferencijuoti bei individualizuoti užduotis.

Programa „Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo reikšmingumas“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų ir pradinių klasių mokytojams.

Tikėtina, kad po mokymų mokytojai paįvairins savo pamokas naujais moderniais metodais, rengs interaktyvias užduotis, dalinsis su mokytojais savo sukurtomis užduotimis bei turima patirtimi.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių mokymų privalumai

Patogumas. Nuotolinio renginio metu dalyvis mokosi jam patogiu laiku. Dalyvis turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio renginio laikotarpiu.

Pagalba. Nuotolinio renginio dalyviams suteikiamos lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Skaitmeninė medžiaga. Nuotolinio renginio metu dalyvis gali laisvai, bet kada atsisiųsti mokymo(si) medžiagą, ją kartoti.

Gerosios patirties sklaida. Nuotolinio renginio metu mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Pažymėjimas.Visiems, baigusiems nuotolinius mokymus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Finansinė nauda. Nėra kelionės išlaidų, nepertraukiama pagrindinė veikla. Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta tik nuotoliniu būdu taikant skaitmenines technologijas.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?