Programos aprašymas

Dirbtinis intelektas pamokose ir po pamokų

Registracija negalima

Lektorius: Laimonas Tamošiūnas
Kurso kodas: 01NK24
Dalyvio mokestis: 25 €

2023 / 2024 m. m. nauja programa

Tikslas. Susipažinus su dirbtinio intelekto pritaikymo galimybėmis, šias inovatyvias technologijas pritaikyti mokymo procese ir kitose mokytojo veiklose.

Kompetencijų tobulinimas: komunikavimo kompetencija, pažinimo kompetencija, kūrybiškumo kompetencija, skaitmeninė kompetencija.

Šiuo metu dirbtinis intelektas yra viena iš greičiausiai besivystančių mokslo ir technologijų sričių, kuri siejama su gebėjimu kurti sistemas, galinčias mąstyti ir veikti panašiai kaip žmogus. Teksto ir vaizdo generavimas yra viena iš svarbiausių dirbtinio intelekto sričių, kuri leidžia kurti naujas galimybes informacijos, kūrybos ir komunikacijos veiklose. Dirbtinis intelektas gali būti plačiai taikomas mokymo procese, su galimybėmis mokytojams kurti pritaikytą, efektyvų ir įtraukiantį mokymo turinį bei atsiskaitymo užduotis. Ir puikiai tinka mokiniams atlikti įvairias užduotis. Dirbtinio intelekto technologijų tikslas yra praturtinti ir pagerinti mokymo bei mokymosi procesą, padedant mokytojams ir mokiniams pasiekti geresnių rezultatų.

Mokymai skirti (tikslinė grupė): visų dalykų mokytojams, pradinio ugdymo mokytojams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, pagalbos mokiniui specialistams.

Programos trukmė 20 valandų.

* Dešimčiai ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?