Programos aprašymas

NAUJA PROGRAMA. Nuotolinis mokymas. Konfliktinių situacijų sprendimas klasėje

Vyks Kovo 18 d. – Kovo 31 d.

Lektorius: Jolanta Špokauskė
Kurso kodas: 12NK24
Dalyvio mokestis: 32 €

2024 m. nauja programa

Spręsti konfliktus tenka kasdien, nes tai yra žmogaus, ypač pedagogo, pareiga.
 
Ar visi  mokame ir gebame tai daryti? 
 
Ar visuomet mokytojui pavyksta „nugesinti“ savo bei kitų pokalbio dalyvių emocijas ir sėkmingai valdyti konfliktines situacijas? 
 
Kvalifikacijos tobulinimo kursas „Konfliktinių situacijų sprendimas klasėje“ yra ir tyrimas, ir veikla, kurioje bus taikomos veiksmingos prevencinės priemonės, metodai ir technikos, padedančios pašalinti arba sumažinti konfliktinių šalių nesutarimus. 
 
Kas siūloma kurso metu?
• Susipažinsime su konfliktų samprata ir sprendimo modeliais.
• Analizuosime konfliktinio trikampio „Tėvai-pedagogai-mokiniai“ vadybą.
• Išmoksime atpažinti konfliktų elementus bei jų  tipus.
• Nagrinėsime teigiamus ir neigiamus konfliktinių situacijų aspektus.
• Aptarsime konfliktų etapus ir lygius.
• Kurso metu nagrinėsime konfliktų priežastis, jų eigą bei racionalius strateginius apskaičiavimus.
• Išbandysime derybų ir kitas praktikoje taikomas bei veiksmingas technikas, atliksime interaktyvius pratimus.
 
Kursuose pateiksime praktinės veiklos konfliktų prevencijai siūlymus: anketas, testus, dokumentus, rekomenduojamų užsienyje, t.y. Vokietijoje jau taikomų ir veiksmingų strategijų – pavyzdžius  ir kt. 
 
Programa „Konfliktinių situacijų sprendimas klasėje“ yra skirta pradinio ir  pagrindinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams, klasių vadovams, soc. pedagogams bei profesinių mokyklų pedagogams, nes dauguma pavyzdžių pateikiama iš gerosios patirties, vedant pamokas Vokietijoje bei Lietuvoje.
 
Mokytojai atliks interaktyvias apklausas, dalyvaus diskusijoje „Kaip Jūs gebate elgtis konfliktų metu?“ ir pasidalins savo asmenine patirtimi forume, atlikdami praktinį darbą „Mano darbo patirtis sprendžiant konfliktinę situaciją (vienos pasirinktos situacijos analizė)”. 
 
Programos metu bus tobulinama mokytojų socialinio komunikavimo – konfliktų sprendimo ir valdymo – kompetencija. Įvykdę programą dalyviai gebės tobulinti savo profesinę bei asmeninę veiklą, kadangi „Konfliktinių situacijų sprendimas klasėje“  programa siūlo platų  (pa)naudojimo spektrą.
 
Kursų metu mokytojai gaus naudingos informacijos apie konfliktų sprendimo būdus,  metodiką bei veiksmingus prevencinės veiklos žingsnius, reflektuos, dalyvaus diskusijose, atliks pateiktas praktines užduotis, užpildys anketas.
 
Tikėtina, kad po programos mokytojai gebės geriau valdyti situacijas ir operatyviai reaguoti iškilus klausimams  konfliktinėse situacijose.
 
Programos trukmė 40 valandų.

* Dešimčiai ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Registruotis Registracija vyksta iki 2024-03-15