Programos aprašymas

Bendrųjų kompetencijų ugdymas pamokų ir įvairios veiklos metu

Registracija negalima

Lektorius: Marija Gustainienė
Kurso kodas: 06NK24
Dalyvio mokestis: 32 €

2023 / 2024 m. m. nauja programa

Bendrosios kompetencijos – pažinimo, komunikavimo, skaitmeninė, kultūrinė, kūrybiškumo, pilietiškumo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos – tampa labai svarbios motyvuojant mokinius ir siekiant pažangos rezultatų.  Visos kompetencijos yra reikšmingos ir turi didelės įtakos ugdymui. Atnaujintose bendrosiose programose (2023) akcentuojama komunikavimo kompetencija kaip viena svarbiausių, nes pamokų ir įvairių veiklų metu turtinamas žodynas, taisyklinga kalba, bendravimo įgūdžiai, gebėjimas argumentauoti pasikliaujant žiniomis ir turima patirtimi. Kultūrinė kompetencija grindžiama aktyvia kultūrine veikla, žiniomis ir kultūriniu sąmoningumu. Ugdant pažintinę kompetenciją siekiama, kad mokiniai bendrautų tarpusavyje, noriai rodytų iniciatyvą tyrinėti, atrasti, patys reikšti savo nuomonę, ją pagrįsti. Ji ugdoma žaidžiant įvairius žaidimus, viktorinas, projektus, nes siūlomos veiklos tampa patrauklios, jas galima pritaikyti pagal  individualius poreikius. Technologijų amžiuje labai svarbi yra skaitmeninė kompetencija, siekiant tikslingai naudotis skaitmeninėmis technologijomis užduotims atlikti, mokytis, problemoms spręsti, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti informaciją, efektyviai, tinkamai, saugiai, kritiškai, savarankiškai ir etiškai kurti ir dalytis skaitmeniniu turiniu. Ugdant bendrąsias kompetencijas, kreipiamas didelis dėmesys į mokinio poreikius atitinkančios ugdomosios aplinkos kūrimą, kur jausis saugūs psichologiškai ir fiziškai. Viena iš pagrindinių sėkmingo komunikavimo sąlygų – lygiavertis ugdytinių ir ugdytojų bendradarbiavimas. Pedagogas tampa lyderiu, nurodančiu tyrinėjimo kryptis, o ugdytiniai patys turi atrasti svarbius tiriamos veiklos požymius, juos argumentuotai įrodyti, remdamiesi savo  pojūčiais ir patirtimi. Kuriant ugdomąsias aplinkas, kreipiamas dėmesys į tai, kaip jos bus prieinamos ugdytiniams, ką jie galės tyrinėti, kaip sugebės dirbti komandoje. Tokia veikla skatina vaikų pažintinius interesus bei juos tenkina. Atnaujintose bendrosiose programose akcentuojamas pedagogų kūrybiškumas, kuriant ugdomąsias aplinkas. Nuo pedagogo kūrybinio potencialo labai priklauso, ką jis gali savo ugdytiniams pasiūlyti, kokias veiklas gali sugalvoti, kad ugdytiniai savo poreikius patenkintų jiems sukurtose aplinkose. Nuo pedagogų gebėjimo bendradarbiauti tarpusavyje, dalijantis patirtimi, labai priklauso visos ugdymo įstaigos veikla.

Programos trukmė 40 valandų.

* Dešimčiai ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?