Programos aprašymas

Skaitmeninio turinio naudojimo reikšmingumas, galimybės ir įtaka mokinių motyvacijai

Registracija negalima

Lektorius: Eleonora Mialdun, Irina Mickevič
Kurso kodas: 11NK22
Dalyvio mokestis: 32 €

Nuotolinio mokymo dalyvių atsiliepimai (2021 m.)

  • Aiškiai išdėstoma mokomoji medžiaga, pateikiama pavyzdžių.
  • Daug naujo sužinojau.
  • Ne teorinis, o praktiškas naujų technologijų išmokimas.
  • Kad mokytis buvo galima patogiu metu.
  • Aiški, informatyvi, konkreti medžiaga. Puiku, kad pamokėles galėjome atsisiųsti ir išsisaugoti.

Programos tikslas: stiprinti mokytojų kompetencijas ir gebėjimus naudotis skaitmeniniais įrankiais ugdymo procese.

Kertinė mokymosi sąlyga – įsitraukimas. Skaitmeninis turinys ir technologijos padeda įvairiapusiškiau ir patraukliau mokytis. Organizuojant šiuolaikinę pamoką būtinas skaitmeninis turinys – skaitmeniniai mokymo(si) objektai, skaitmeninės mokymo priemonės, skaitmeniniai vadovėliai ir pan. Dalį mokymosi turinio mokiniams galima pateikti įprastiniu popieriniu formatu ir dalį – skaitmeninėse aplinkose. Mokytojas, mokydamas nuotoliniu būdu, skaitmeninį turinį gali kaupti ir tvarkyti virtualiosiose mokymosi aplinkose.
Mokymų metu pasitelkę IT įrankius kursime skaitmeninį pamokų turinį, aptarsime skaitmeninių įrankių taikymo ugdymo procese galimybes, naudodamiesi skaitmeninėmis platformomis sukursite mokinio savarankiškam darbui ir žinių įtvirtinimui skirtą skaitmeninį turinį, stebėsite mokinių pažangą, vertinsite atsakymus ir teiksite grįžtamąjį ryšį.

Programa „Skaitmeninio turinio naudojimo reikšmingumas, galimybės ir įtaka mokinių motyvacijai“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų ir pradinių klasių mokytojams.

IT panaudojimas ugdymo procese sudaro sąlygas kurti patrauklią, edukacinę aplinką, tobulinti bendradarbiavimą tarp mokinių bei mokytojų, kurti modernią mokyklą.

IT naudojamos ugdant mokinių kūrybiškumą taikant kūrybinius mokymo metodus: probleminį mokymą, projektinę veiklą. Daugumai moksleivių skaitmeninės technologijos yra jų kasdienybės dalis. Skaitmeninių technologijų įvairovė ir gausa, atveria naujas vizualinės raiškos ir komunikacines galimybes, motyvuoja mokinius siekti geresnių rezultatų.

Nuotolinio ugdymo procese išryškėjo poreikis plačiai taikyti skaitmenines aplinkas. Pedagogai dalyvaus diskusijoje ,,Ar skaitmeninis mokymo turinys mažina laiko sąnaudas, suteikia mokiniams galimybę savarankiškai tobulėti, motyvuoja mokytis bei įsivertinti žinias? “, mokymų dalyviai bus įtraukti į užduočių kūrimą, todėl galės gilinti gaunamas žinias ir pasidalins savo patirtimi su kitais dalyviais.

Įvykdę programą dalyviai gebės tobulinti savo, kaip specialistų, veiklą.
Tikėtina, kad po mokymų mokytojai paįvairins savo pamokas naujais moderniais metodais, rengs interaktyvias užduotis, dalinsis su mokytojais savo patirtimi.

Programos trukmė 40 valandų.


VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolini
ų kvalifikacinių mokymų privalumai

Patogumas. Nuotolinio renginio metu dalyvis mokosi jam patogiu laiku. Dalyvis turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio renginio laikotarpiu.

Pagalba. Nuotolinio renginio dalyviams suteikiamos lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Skaitmeninė medžiaga. Nuotolinio renginio metu dalyvis gali laisvai, bet kada atsisiųsti mokymo(si) medžiagą, ją kartoti.

Gerosios patirties sklaida. Nuotolinio renginio metu mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Pažymėjimas. Visiems, baigusiems nuotolinius mokymus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Finansinė nauda. Nėra kelionės išlaidų, nepertraukiama pagrindinė veikla. Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta tik nuotoliniu būdu taikant skaitmenines technologijas.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?