Programos aprašymas

Skaitymo skatinimas. Kalbos gebėjimų ugdymas. Programos trukmė 40 valandų

Registracija negalima

Lektorius: Beata Juknevičiūtė, Ilona Kutrevičienė

Vis dažniau susiduriama su problemomis, kad vaikai mažai skaito, daugiau laiko praleidžia prie kompiuterio, todėl jiems sunku skaityti, atpasakoti ir kurti pasakojimus. Išlavinta sakytinė ir rašytinė kalba padeda žmogui kritiškai mąstyti, diskutuoti, lengviau integruotis į visuomenę.Paruošiame medžiaga, kurioje sujungtas reikiamas teorinių žinių minimumas ir praktiniai darbo užsiėmimai. Daugiau skiriame dėmesį mokymo proceso diferencijavimui ir kiekvieno mokinio specialiems poreikiams (ypač kalbos ir skaitymo sutrikimų turinčių vaikų poreikiams).

Programa „Skaitymo skatinimas. Kalbos gebėjimų ugdymas“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų pradinio ugdymo mokytojams, logopedams ir specialiesiems pedagogams.

Programos uždaviniai:

  1. Suteikti žinių apie skaitymo skatinimą ir kalbėjimo įgūdžių lavinimą.
  2. Supažindinti su įvairiais skaitymo skatinimo ir kalbėjimo įgūdžių lavinimo metodais.
  3. Motyvuoti specialistus ir mokytojus savo praktinėje veikloje taikyti šiuos metodus.

Kurso dėka  dalyviai įgis, praplės savo žinias, įgūdžius ir gebėjimus, lavinant mokinių kalbėjimo įgūdžius ir sužinos apie skaitymo skatinimo metodus. Dalyviai gebės taikyti darbe įvairius skaitymo skatinimo ir kalbėjimo įgūdžių lavinimo metodus.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Pasiekiamumas. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?