Programos aprašymas

Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi

Registracija negalima

Lektorius: Stela Sankovska
Kurso kodas: 21NK21
Dalyvio mokestis: 32 €

Nuotolinio mokymo dalyvių atsiliepimai (2021 m. pavasario mokymai)

  • Sužinojau apie programas, kurias galiu įtraukti į savo veiklą. Labai aiškiai, nuosekliai ir vizualiai pateitka informacija.

  • Jungtis prie kursų galima patogiu metu.

  • Daug galimybių kurti įvairias interaktyvias užduotis.

  • Labai patiko visa medžiaga. BŪTINAI ja naudosiuosi.

 

Informacinės ir komunikacinės technologijos – efektyvi ir šiuolaikiška mokymo priemonė, kurios naudojimas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos, veiksmingos ir modernios mokymo ir mokymosi proceso kaitos, o ypač dabar kaip vyksta nuotolinis mokymo procesas.

Programos paskirtis pasidalinti patirtimi, kaip galima šiuolaikiškoje pamokoje naudoti informacinės komunikacinės technologijas, jas integruoti į ugdymo turinį; apžvelgti įrankių taikymą,  kurių naudojimas padėtų stiprinti mokinių motyvaciją mokytis bei mokinių asmeninę pažangą, pamokų mokomąją medžiagą pateikti patraukliai, sudaryti galimybę naudotis IKT kaip mokymosi šaltiniu.

Kurso metu mokytojai mokysis dirbti su virtualiomis aplinkomis, kurias bandys pritaikyti realios pamokos temoms. Mokytojai pasidalins savo kūrybine patirtimi; reflektuos, sukurs įdomias užduotis. Šios programos puikiai tinka naudojant interaktyvias lentas, kompiuterių klasę, asmeninius kompiuterius, planšetes ir mobiliuosius įrenginius.

Programos  dalyviai  tobulins turimas ir įgis naujas kompetencijas;  išmoks dirbti su įrankiais, lavinant praktinius įgūdžius bei jų taikymo metodika bei formuojant profesinius įgūdžius ir gebėjimus, mokantis virtualioje mokymosi aplinkoje; sutelks dėmesį  į kūrybingumo, novatoriškumo ugdymą per praktinį mokymą.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių mokymų privalumai

Patogumas. Nuotolinio renginio metu dalyvis mokosi jam patogiu laiku. Dalyvis turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio renginio laikotarpiu.

Pagalba. Nuotolinio renginio dalyviams suteikiamos lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Skaitmeninė medžiaga. Nuotolinio renginio metu dalyvis gali laisvai, bet kada atsisiųsti mokymo(si) medžiagą, ją kartoti.

Gerosios patirties sklaida. Nuotolinio renginio metu mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Pažymėjimas.Visiems, baigusiems nuotolinius mokymus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Finansinė nauda. Nėra kelionės išlaidų, nepertraukiama pagrindinė veikla. Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta tik nuotoliniu būdu taikant skaitmenines technologijas.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?