Naujienos

Nuotolinis mokymas „Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu“. Programos trukmė 40 valandų

Spalio 01 d.

Remiantis Ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumais 2020–2021 mokslo metams, mokymo(si) ir ugdymo procesas mokyklose turės būti organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Kursas „Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu“ supažindins dalyvius su nuotolinio mokymo(si) formų įgyvendinimu bei efektyvaus darbo etapais kuriant medžiagą nuotaliniam mokymuisi. Mokytojai išsiaiškins praktinių darbų metu, kuris nuotolinio mokymo metodas yra dažniausiai bei efektyviausiai naudojamas, kaip parengti veiksmų planą, kaip paskatinti mokinį mokytis nuotoliniu būdu. Kurso metu bus aptariami parametrai, kriterijai ir nuotolinio mokymo (si) kokybės vertinimo lygiai.

Kursas „Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu“ yra skirtas visų mokomųjų dalykų mokytojams bei klasių vadovams.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki spalio 8 d.