Naujienos

NAUJA PROGRAMA. Nuotolinis mokymas: naujos technologijos ir naujos kryptys. Programos trukmė 40 valandų

Rugsėjo 24 d.

Šiandien mokymasis peržengia tradicines ugdymo organizavimo ribas ir žengia ugdymo skaitmenizacijos link – į nuotolinį ugdymą, kuris neįsivaizduojamas be naujų technologijų. Nuotolinis mokymas vis dar kelia nemažai klausimų, diskusijų kaip užtikrinti sklandų ir     kokybišką bei patrauklų ugdymo procesą. Mokytojams tapo dideliu iššūkiu ne tik tobulinti skaitmenines kompetencijas naudojantis įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis, bet ir ieškoti naujų ugdymo organizavimo formų, ugdymo platformų, įrankių, kurie palengvintų mokytojo darbą organizuojant pamoką, vertinant mokinių pasiekimus. Svarbu, kad naujų technologijų dėka mokytojas atrastų sau tinkamus būdus ir formas, o ugdymo procesas taptų patrauklus, suprantamas, kokybiškas, stiprinantis mokinių mokymosi motyvaciją, keliantis susidomėjimą mokomuoju dalyku.

Dabartiniu metu pateikiama labai daug ugdymo platformų, skaitmeninių mokymo priemonių, kurių gausoje galima lengvai pasiklysti, o ir ne visos pateikiamos programos yra lengvai perprantamos ar naudingos. Visada patogiau ir lengviau dirbti vienoje ar kitoje platformoje, kurios jau išmėgintos ir pasiteisinusios  arba apie jas yra pateiktos mokytojų praktikų rekomendacijos.

Išryškėjo poreikis mokytis vieniems iš kitų ir dalytis su kitais, palengvinant mokytojo darbą. Tik bendraudami ir bendradarbiaudami vieni su kitais pasieksime aukštesnių ugdymosi rezultatų.

Programa “Nuotolinis mokymas: naujos technologijos ir naujos kryptys” yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, pradinio ugdymo mokytojams. Pateikiama pavyzdžių iš gerosios patirties, vedant pamokas tiek tradiciniu, tiek nuotoliniu būdu. Seminaro dalyviams bus pateikiami praktiniai patarimai, pamokų pavyzdžiai kaip mokomąją medžiagą išdėstyti patraukliau ir įdomiau, kaip sudominti mokinius dėstomu dalyku, kaip vertinti mokinių pasiekimus ir juos operatyviai pamokoje aptarti su mokiniais. Kaip palengvinti mokytojo darbą dirbant su skaitmeninėmis platformomis, skaitmeniniais užduočių kūrimo įrankiais ir kurti abipusiai patrauklią edukacinę aplinką, tobulinti bendradarbiavimą tarp mokinių bei mokytojų.

Pateikiama pavyzdžių iš gerosios patirties, naudojant Quizizz ir Learning Apps virtualias aplinkas, atskleidžiami šių virtualių aplinkų privalumai ir galimybės naudojant jas įvairių dalykų pamokose.

Tikėtina, kad po seminaro mokytojai galės kurti įtraukias nuotolines pamokas, paįvairinant jas naujais moderniais metodais, skaitmeniniais užduočių rengimo įrankiais, nukreiptais į mokytojo ir mokinio bendrą tikslą.

Programos trukmė 40 valandų.

Numatyta tiesioginė video transliacija nuotolinio mokymo pradžioje.
Lektorės prisistatymas.

 

Registracija iki spalio 1 d.