Naujienos

NAUJA PROGRAMA. Nuotolinis mokymas. Skaitmeninių komiksų kūrimas — įtraukus metodas pamokoje. Registracija iki balandžio 5 d.

Kovo 22 d.

2024 m. nauja programa

Skaitmeninių komiksų kūrimas pamokose ir po pamokų yra ganėtinai naujas dalykas mokykloje. Tačiau prisimenant savo vaikystę, bei žiūrint į kylantį šiuolaikinių knygelių su komiksais populiarumą, sukurdami skaitmeninius komiksus patys, galime paversti įtraukiu metodu pamokose. Tokiu būdu stiprinsime mokinių motyvaciją mokytis, domėtis dėstomu dalyku jį paįvairindami ir skatinsime norą dalyvauti pamokose. Skaitmeninių komiksų pagalba padėsime užkirsti kelią patyčioms, geriau suvokdami jų prasmę. Padėsime mokiniams labiau atsiskleisti ir skatinsime per komiksus išreikšti įvairias problemas, kurios jiems aktualios. Skaitmeninių komiksų kūrimas skatina vaizduotę, padeda geriau išreikšti emocijas. Komiksai padės mokytojui šiuolaikiškai ir kūrybiškai perteikti ugdymui skirtą informaciją ir pagerins mokymo, bei mokymosi kokybę. Sukurti skaitmeniniai komiksai taps įtraukiu metodu pamokose.

Kursų metu įvaldysime keletą skaitmeninių komiksų kūrimo programų ir gebėsime analizuoti, sukurti ir pristatyti komiksus bei juos pritaikyti savo dėstomam dalykui. Taip pat pritaikysime komiksus įvairioms pamokų dalims: temos pristatymui, dėstymui, kartojimui, praktinėms užduotims, namų darbams ir įsivertinimui. Kursų metu skaitmeninius komiksus publikuosime ir dalinsimės tarpusavyje.

Kursas tinka ikimokyklinio ugdymo, spec. pedagogams ir logopedams, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki balandžio 5 d.