Naujienos

NAUJA PROGRAMA. Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika. Programos trukmė 40 valandų

Spalio 11 d.

Šiandieniniai pokyčiai visuomenėje skatina efektingai ir tikslingai IT taikyti mokant įvairių dalykų. ugdymo procese. Nuotolinis mokymas paskatino mokytojus ieškoti įvairių virtualių aplinkų, kurias galėtų naudoti ugdymo procese.

Virtualios mokymosi aplinkos yra vienos iš veiksmingiausių priemonių nuotoliniam mokymui įgyvendinti. Jose numatyta galimybė kaupti ir pateikti informaciją apie mokymosi eigą (medžiagos naudojimą, grupinį bei individualų darbą, žinių patikrinimą, vertinimo greitas galimybes ir grįžtamąjį ryšį ), jos padeda įvertinti, kaip mokinys supranta pateiktą temą, padeda įsivertinti pamokoje. O ir mokiniui tampa akivaizdu, kiek yra išmokęs, suvokęs teoriją, ko trūksta iki geriausio rezultato.

Programa „Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika“. Ši programa yra skirta bendrojo ugdymo lavinimo mokyklų įvairių dalykų mokytojams.

Pateikiama pavyzdžių iš gerosios patirties, naudojant Quizizz ir Learning apps virtualias aplinkas, atskeidžiami šių virtualių aplinkų privalumai ir galimybės naudojant jas įvairių dalykų pamokose.

Taip pat tai yra būdas palengvinti mokytojui tikrinti mokinio įgytas žinias. Virtualios aplinkos sudaro galimybes reikalingam veiksmingam mokytojų ir mokinių bendradarbiavimui bei mokymui ir mokymuisi.

Pedagogai parengs savo dalyko įvairių užduočių pavyzdžių, pamokų pavyzdžių virtualiose aplinkose.

Programos metu bus tobulinama mokytojų asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija, naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencija. Įvykdę programą mokytojai tobulins savo gebėjimus naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, paįvairins ugdymo(si) turinio įgyvendinimą.

Seminaro metu pedagogai gaus naudingos informacijos apie virtualiosiose mokymosi aplinkose užduočių kūrimo, testų ir apklausų sudarymo bei pateikimo ir automatinio atsakymų tikrinimo galimybes, panaudojant jas grįžtamąjam ryšiui sustiprinti. Klausimai, testai (pasirenkamų atsakymų klausimai; žodžio ar frazės atsakymų klausimai, „taip“ arba „ne“ atsakymų klausimai, atviro pobūdžio klausimai ir pan.; vaizdus klausimų pateikimas.

Tikėtina, kad po seminaro mokytojai galės paįvairinti savo pamokas naudodami virtualias aplinkas, pagilins IT žinias ir visa tai bus nukreipta į mokinio sėkmingumą, atradimo džiaugsmą.

Programos trukmė 40 valandų.

Registracija iki spalio 15 d.