Naujienos

Nuotolinis kursas „Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje“

Rugpjūčio 20 d.

Mokinio mokymosi motyvacija labai priklauso nuo mokytojo mokymo strategijos. Šiuolaikinė mokymo strategija skiriasi nuo tradicinės: anksčiau mokytojai savo žinias per pamoką perteikė pasyviai jų klausantiems mokiniams, tai šiuolaikinėje mokykloje mokiniai, mokytojo padedami, patys imasi atsakomybės už mokymąsi ir pamažu susiformuoja mokymosi gebėjimus. Labai svarbus mokytojo sugebėjimas parinkti tinkamą informaciją kiekvienai temai nagrinėti, nes taip tikslingai formuojami mokinių mokymosi motyvai. Parenkant aktyviuosius mokymo metodus, atsižvelgiama ne tik į mokinį, jo sugebėjimus, bet ir remiamasi logika, pedagogika bei kitais mokslais, nes mokymo procesas sprendžia ne vien pažinimo, bet ir sudėtingus asmenybės formavimo uždavinius. Kiekvienas mokymo metodas  su visais metodiniais būdais negali būti vis tos pačios  struktūros, nes labai įvairi ir skirtinga  mokymo medžiaga, gali būti įvairūs mokytojo ir mokinių santykiai mokymo procese, įvairus jų veiklos pobūdis, įvairiai taikomos vaizdinės mokymo priemonės, pagalbinė medžiaga. Efektyviausi mokymosi metodai, kurie skatina mokinių aktyvumą, t.y. kai diskutuojama, aptariama mokomoji medžiaga su kitais, paties praktiškai išbandoma ir kai mokomi kiti.

Programa „Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos mokytojams, nes dauguma pavyzdžių pateikiama iš gerosios patirties, vedant pamokas ir derinant įvairius metodus: tiek tradicinius, tiek modernius. 

Mokytojai dalyvaus diskusijoje „Kokie metodai ugdo mokinių saviraišką ir kūrybingumą?“ ir pasidalins savo kūrybine patirtimi. Programos metu bus tobulinama mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija. Įvykdę programą dalyviai gebės tobulinti savo, kaip lietuvių kalbos mokytojo, veiklą.

Seminaro metu mokytojai gaus naudingos informacijos apie tradicinių ir modernių metodų derinimą pamokoje, siekiant pažangos ir tikslingo rezultato, reflektuos, dalyvaus diskusijoje, atliks pateiktas užduotis, užpildys anketą, siekiant įsitikinti, kokie metodai pamokoje yra efektyviausi ir  motyvuoja mokinius mokytis ir siekti pažangos.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

Patogumas. Nereikia derinti su darbo grafiku. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Registracija