Naujienos

Nuotolinis kursas „Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas“. Programos trukmė 40 valandų

balandžio 03 d.

Šiuolaikinėje mokykloje labai svarbus tampa mokytojo gebėjimas sudominti mokinius dėstomuoju dalyku, lavinti  vaizduotę ir kūrybinę saviraišką. Parenkant mokymo metodus, atsižvelgiama ne tik į mokinį, jo sugebėjimus, bet ir remiamasi logika, pedagogika bei kitais mokslais, nes mokymo procesas sprendžia ne vien pažinimo, bet ir sudėtingus asmenybės formavimo uždavinius. Programa „Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojams, nes dauguma pavyzdžių pateikiama iš gerosios patirties, vedant pamokas ir derinant įvairius metodus: tiek tradicinius, tiek modernius, aptariant pamokas netradicinėje aplinkoje ar integruojant kelis dėstomuosius dalykus. Taip pat tinka ir pradinių klasių bei ikimokyklinių įstaigų pedagogams, nes metodus galima labai kūrybiškai pritaikyti prie savo dėstomo dalyko arba veiklos. Pateikiama pavyzdžių, kaip ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų rišliąją kalbą.

Mokytojai dalyvaus diskusijoje „Kokie metodai ugdo mokinių saviraišką ir kūrybingumą?“ ir pasidalins savo kūrybine patirtimi. Programos metu bus tobulinama mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija.

Dalyvaujantys kursuose mokytojai gaus naudingos informacijos apie įvairių metodų derinimą pamokoje, mokinių kūrybiškumo ugdymą, siekiant pažangos ir tikslingo rezultato, reflektuos, dalyvaus diskusijoje, dalinsis gerąja savo patirtimi.

Mokytojams bus pasiūlyta įvairių pamokų pavyzdžių.

Registracija

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku, turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio kurso laikotarpiu.

Pagalba. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Metodinė medžiaga. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Gerosios patirties sklaida. Nuotoliniuose kursuose mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Pažymėjimas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.