Naujienos

Nuotolinis kursas „Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi“. Programos trukmė 40 valandų

Vasario 05 d.

Informacinės ir komunikacinės technologijos – efektyvi ir šiuolaikiška mokymo priemonė, kurios naudojimas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos, veiksmingos ir modernios mokymo ir mokymosi proceso kaitos, o ypač dabar kaip vyksta nuotolinis mokymo procesas.

Programos paskirtis pasidalinti patirtimi, kaip galima šiuolaikiškoje pamokoje naudoti informacinės komunikacinės technologijas, jas integruoti į ugdymo turinį; apžvelgti įrankių taikymą,  kurių naudojimas padėtų stiprinti mokinių motyvaciją mokytis bei mokinių asmeninę pažangą, pamokų mokomąją medžiagą pateikti patraukliai, sudaryti galimybę naudotis IKT kaip mokymosi šaltiniu.

Kurso metu mokytojai mokysis dirbti su virtualiomis aplinkomis, kurias bandys pritaikyti realios pamokos temoms. Mokytojai pasidalins savo kūrybine patirtimi; reflektuos, sukurs įdomias užduotis. Šios programos puikiai tinka naudojant interaktyvias lentas, kompiuterių klasę, asmeninius kompiuterius, planšetes ir mobiliuosius įrenginius.

Programos  dalyviai  tobulins turimas ir įgis naujas kompetencijas;  išmoks dirbti su įrankiais, lavinant praktinius įgūdžius bei jų taikymo metodika bei formuojant profesinius įgūdžius ir gebėjimus, mokantis virtualioje mokymosi aplinkoje; sutelks dėmesį  į kūrybingumo, novatoriškumo ugdymą per praktinį mokymą.

Registracija

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Pagalba. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.