Apie nuotolinius mokymus

Nuotoliniai mokymai vyksta VšĮ „Švietimo tinklas“ Nuotolinio mokymo centro svetainėje www.mokymai.tinklas.lt (toliau NMC).

Kvalifikacijos tobulinimo nuotolinių mokymų pavasario semestras vasario–gegužės mėn.
Kvalifikacijos tobulinimo nuotolinių mokymų rudens semestras rugsėjo–gruodžio mėn.

Kiekvienam dalyviui po registracijos interneto svetainėje www.tinklas.lt dalyvauti nuotoliniame mokyme  ir po apmokėjimo už dalyvavimą mokyme asmeniškai sukuriamas prisijungimo vardas ir slaptažodis NMC.

Mokymo proceso eiga:

  • Nuotolinis mokymas vyksta dvi savaites.
  • Nuotolinių mokymų medžiaga skelbiama NMC.
  • Nuotolinio renginio dalyvis savarankiškai gali pasirinkti jam tinkamą mokymosi tempą.
  • Mokymo medžiaga suskirstyta į du tinklalapius („Pirma mokymų savaitė“, „Antra mokymų savaitė“).
  • Kai vyksta pirma mokymo savaitė, dalyviui suteiktas prisijungimas tik prie tinklalapio „Pirma mokymų savaitė“. Dalyviui tinklalapyje yra pateikta teorinė medžiaga, užduotys (lektorius gali vertinti atlikimą balais, komentuoti); praktiniai nurodymai, kaip atlikti užduotis, pagalbos forumas (lektorius konsultuoja dalyvius).
  • NMC administratorius stebi dalyvių aktyvumą ir el.paštu siunčia priminimo laišką dar neatlikusiems pirmos savaitės užduočių. Operatyviai atlieka techninius ir programinius sprendimus NMC.
  • Pasibaigus mokymo pirmai savaitei, įleidžiami visi kurso dalyviai į tinklalapį „Antra mokymų savaitė“. Visi dalyviai gali tęsti pradėtus mokymus. Tinklalapyje skelbiama nauja medžiaga ir užduotys. Antros savaitės tinklalapyje skelbiama apklausos anketa.
  • Pasibaigus mokymui uždaromi du nuotolinio mokymų tinklalapiai.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių mokymų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame mokyme dalyvis mokosi patogiu jam laiku, turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio mokymo laikotarpiu.

Pagalba. Nuotolinio renginio dalyviams suteikiamos lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Skaitmeninė medžiaga. Nuotolinio renginio metu dalyvis gali laisvai naudotis mokymo(si) medžiaga, ją kartoti.

Gerosios patirties sklaida. Nuotolinio renginio metu mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Pažymėjimas. Visiems, baigusiems nuotolinius mokymus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Finansinis nauda. Nėra kelionės išlaidų, nepertraukiama pagrindinė veikla. Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta tik nuotoliniu būdu taikant skaitmenines technologijas.