Naujienos

Nuotolinis kursas „Motyvacija mokytis ir išmokimas“. Programos trukmė 40 valandų

Gegužės 23 d.

Mokymosi motyvacija yra aktuali šių laikų mokyklose. Ji siejama su mokinių poreikiais, interesais, vertybėmis, pažiūromis, įsitikinimais,  veikia jausmus ir emocijas, turi įtakos charakterio formavimuisi. Tai yra procesas, skatinantis elgtis taip, kad būtų pasiekta svarbių žmogui tikslų arba kad būtų patenkinti poreikiai ir motyvai. Motyvaciją žadina žodinis pagyrimas, testų rezultatai, sužadinimas, netikėtumas, pažįstama medžiaga, kuri palengvina mokymąsi, kontekstas, kai mokiniams išmokus principus ir sąvokas, paprašoma juos pritaikyti neįprastose situacijose. Mokinių mokymosi motyvacija siejama su mokytojo veikla, nes klausymasis vangaus, neįdomaus mokytojo, per sunkios ar per lengvos užduotys rodo, kad nėra  grįžtamojo ryšio apie pažangą, per lėtas ar per greitas ėjimas pirmyn. Jei mokytojas įdomiai dėsto pamoką, bendrauja su mokiniais, tai tokia mokinių motyvacija skatina jų mokymosi tęstinumą (pakartojimą ir sustiprinimą to, ką mokinys jau žino, supranta ir geba), mokymosi pažangą (siekimą aukštesnio lygmens, motyvuoto mokymosi toliau). Motyvaciją mokytis gali menkinti netinkamai organizuotas mokinių vertinimas. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, vertybinės nuostatos ir elgesys. Apie vertinimo kriterijus mokiniai turi žinoti, nes pažangos darymas juos motyvuoja.

Programa „Motyvacija mokytis ir išmokimas“ yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų visų mokomųjų dalykų ir pradinių klasių mokytojams ir labai reikalinga, siekiant atskleisti, kokie motyvai turi didelės reikšmės. Mokinio noras mokytis atsiranda tada, kai mokykloje jį supa gera emocinė aplinka, jis nepervargsta dėl per didelio mokymosi krūvio, dažnai patiria sėkmės ir bendradarbiavimo su kitais džiaugsmą. Jų mokymusi domisi tėvai, taip pat jie dažnai bendradarbiauja su mokytojais. Motyvuotas mokinys dirba kūrybingiau ir produktyviau, kelia sau ambicingus tikslus, siūlo naujovių ir nuolat kelia savo susidomėjimą, o tai  lemia ir mokymosi sėkmę.

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku, turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio kurso laikotarpiu.

Pagalba. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Metodinė medžiaga. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Gerosios patirties sklaida. Nuotoliniuose kursuose mokytojai dalinasi patirtimi, sukurtu skaitmeniniu turiniu.

Pažymėjimas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.