Naujienos

Nuotolinis kursas „Tarpdalykinė integracija pradiniame ugdyme. Bendradarbiavimo galimybės su dalyko mokytojais ir mokyklos specialistais“. Programos trukmė 40 valandų

Kovo 12 d.

Ugdymo  turinio  integravimas tampa  vis  svarbesniu reiškiniu  šiandieniniame  švietimo sistemos  kaitos procese.  Bendrosios ugdymo  programos numato  ugdymo turinio  integravimo galimybes,  siekiant  sudaryti daugiau  galimybių  priartinti mokymąsi  prie gyvenimo,  pritaikyti užduotis  pagal  mokinių poreikius,  polinkius  ir galias,  vengti  kartojimosi ir pernelyg didelių mokymosi krūvių.

Programa „Tarpdalykinė integracija pradiniame ugdyme. Bendradarbiavimo galimybės su dalyko mokytojais ir mokyklos specialistais“yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų  mokytojams ir specialistams, nes dauguma pavyzdžių pateikiama iš gerosios patirties, organizuojant projektus bendras veiklas su dalyko mokytojais ir specialistais. 

Mokytojai dalyvaus diskusijoje „Bendradarbiavimo galimybės seniau ir dabar” ir pasidalins savo  patirtimi. Programos metu bus tobulinama mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija. Kurso dėka  dalyviai įgis, praplės savo žinias, įgūdžius ir gebėjimus, taikant savo darbe tarpdalykinę integraciją.

Tikėtina, kad po kurso mokytojai ir mokyklos specialistai galės paįvairinti savo pamokas ir veiklas su mokiniais įvairiais integravimo būdais ir formomis.

Tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi ir metodais, taikomais formaliame ir neformliame ugdyme, aptarti patirti organizuojant projektus, renginius, pamokas ir kitą veiklą. Skatinti mokytojų it mokyklos specialistų bendradarbiavimo, komunikavimo kompetencijas.

Skirta: pradinio ugdymo mokytojams, įvairių dalykų mokytojams ir mokyklos specialistams.

Registracija

Programos trukmė 40 valandų.

VšĮ „Švietimo tinklas“ organizuojamų nuotolinių kvalifikacinių kursų privalumai

Patogumas. Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku.

Pagalba. Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu.

Efektyvumas. Nuotolinio kurso dalyvis gali laisvai, bet kada pasiimti kurso medžiagą, kartoti.

Naudingumas. Visiems, baigusiems nuotolinius kursus, asmeniniu el.paštu išsiunčiamas kvalifikacinis pažymėjimas.

Finansinis privalumas. Nėra kelionės išlaidų.

* Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.