Naujienos

Per moksleivių rudens atostogas vyks nuotoliniai mokymai, skirti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti

Spalio 23 d.

Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi
Vyks lapkričio 01 d. – lapkričio 14 d.
Programos trukmė 40 valandų

Mokymo metu mokytojai mokysis dirbti su virtualiomis aplinkomis, kurias bandys pritaikyti realios pamokos temoms. Mokytojai pasidalins savo kūrybine patirtimi; reflektuos, sukurs įdomias užduotis. Šios programos puikiai tinka naudojant interaktyvias lentas, kompiuterių klasę, asmeninius kompiuterius, planšetes ir mobiliuosius įrenginius.

Registracija iki spalio 29 d.

Nuotolinio renginio metu dalyvis mokosi jam patogiu laiku. Dalyvis turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio renginio laikotarpiu nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 14 d. Dalyviams suteikiamos lektoriaus konsultacijos nuotoliniu būdu.

 

NAUJA PROGRAMA. Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo reikšmingumas
Vyks lapkričio 01 d. – lapkričio 14 d.
Programos trukmė 40 valandų

Mokymų metu pristatysime kelis įrankius, kurie padės nuosekliai planuoti ir taikyti mokymąsi bendradarbiaujant, pasidalinsime pavyzdžiais. Mokymų dalyviai bus įtraukti į užduočių kūrimą (sukurs įdomių užduočių, projektų, pratimų, kuriuos patalpins el.aplinkose), todėl galės gilinti gaunamas žinias ir pasidalins savo patirtimi su kitais dalyviais. Sukurtos mokymo priemonės paįvairins mokymosi procesą, sustiprins mokinių motyvaciją ir padės diferencijuoti bei individualizuoti užduotis.

Registracija iki spalio 29 d.

Nuotolinio renginio metu dalyvis mokosi jam patogiu laiku. Dalyvis turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio renginio laikotarpiu nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 14 d. Dalyviams suteikiamos lektoriaus konsultacijos nuotoliniu būdu.