Privatumo politika

Slapukų (Cookies) naudojimas

Slapukai (Cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų produktų ar puslapių populiarumą, taip pat atliekant statistinius tyrimus. Slapukai Jums palengvina naudojimąsi mūsų svetaine ir leidžia pateikti Jums konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. VšĮ „Švietimo tinklas“ pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. Jūs galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios mūsų paslaugos Jums gali neveikti.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes stengiamės suteikti Jums kiek įmanoma daugiau kontrolės tvarkant savo asmeninius duomenis; mums svarbu, kad, apsilankę mūsų svetainėje, Jūs jaustumėtės patogiai. VšĮ „Švietimo tinklas“ saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikdama Jums reikalingas paslaugas laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. VšĮ „Švietimo tinklas“ gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz.: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą svetainės registracijos formose nurodytą informaciją) prekių ir (arba) paslaugų užsakymams, taip pat, gavusi atskirą išankstinį Jūsų sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalome tai padaryti.
VšĮ „Švietimo tinklas“ neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklapio privatumo sąlygomis atskirai.

VšĮ „Švietimo tinklas“ interneto svetainių lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo. Jūs turite teisę sužinoti, kaip panaudojama Jūsų asmeninė informacija. Jeigu ši informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, tam, kad galėtume tiksliai vykdyti Jūsų užsakymus ir teikti paslaugas, pataisykite ją nedelsdami. Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad VšĮ „Švietimo tinklas“ ištaisytų ar sunaikintų Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Jei tai sąlygoja negalimumą toliau teikti VšĮ „Švietimo tinklas“ paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) ar sustabdomas.

VšĮ „Švietimo tinklas“, kodas 142091064, Bijūnų g. 7-2, 91201 Klaipėda, el.paštas svietimas@tinklas.lt, tel. +370 686 36858, atsako už Jūsų pateiktos asmeninės informacijos tvarkymą.