Programos aprašymas

Nuotolinis mokymas. Kaip padėti mokiniui mokytis ir išmokti bei ugdyti kompetencijas

Registracija negalima

Lektorius: Ramunė Kijauskienė
Kurso kodas: 08NK24
Dalyvio mokestis: 32 €

2023 / 2024 m. m. atnaujinta programa

Mes dažnai mąstome neaiškiai, netiksliai, nereikšmingai, paviršutiniškai, siaurai ir nelogiškai. Galutinis mokytojo tikslas turėtų būti išmokyti mokinius mąstyti, spręsti problemas ir kurti. Svarbiausia šių gebėjimų dalis yra atmintis. Kuo daugiau žmogus žino (atsimena), tuo daugiau turi kompetencijų mąstymui, problemų sprendimui ir net kūrybiškumui. Žinios ir įgūdžiai įgyjami per atmintį. Net mūsų gebėjimas mąstyti priklauso nuo atminties.

Mokymų kurse „Kaip padėti mokiniui mokytis ir išmokti bei ugdyti kompetencijas“ aiškinsimės nuo ko priklauso mokinio mokymosi efektyvumas, aptarsime mokymo būdus ir metodus, juos taikysite praktiškai ir įvertinsite veiksmingumą.

Kurso „Kaip padėti mokiniui mokytis ir išmokti bei ugdyti kompetencijas“  mokymo medžiagą sudaro trys dalys: pirmoje dalyje sužinosite, kokie procesai vyksta smegenyse mokantis; antroje dalyje aiškinsitės, kaip padėti mokiniui tobulinti mąstymos procesą, lavinti atmintį, sukaupti dėmesį, siekiant įgyti žinių; trečioje dalyje analizuosite kelis efektyvesnio mokymo ir išmokimo būdus.

Kurso dalyviai bus kviečiami dalyvauti diskusijose ir pasidalinti savo asmenine patirtimi forume, atlikus praktinį darbą.

Norint tinkamai patenkinti mokinių mokymosi poreikius ir padėti jiems sėkmingai išnaudoti visą savo potencialą, mokytojams svarbu nuolat atnaujinti informaciją ir būti aktualiais šiame periode, išmanyti, kaip prisitaikyti prie kiekvieno mokinio mokymosi poreikių.

Mokymosi programa skirta įvairių dalykų ir pradinių klasių mokytojams.  Kadangi mokiniai yra „prasti savo mokymosi teisėjai“, jie renkasi strategijas, kurioms reikia mažai pažintinių pastangų, nenori išeiti iš savo komforto zonos, jei nemato mokymosi prasmės, todėl, analizuodami informaciją, mokytojai tobulins mokymo(si) proceso valdymo kompetenciją: gaus naudingos informacijos apie aktyvius mokymo metodus, apie įvairias ugdymo strategijas, supras  aktyvaus mokymosi naudą, kaip skatinti mokinių mokymosi produktyvumą.

Mokytojo žinios apie tai, kaip vyksta žinių įsisavinimas, suvokimas ir įsiminimas bei atgaminimas padės gilinti mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetenciją, kaip padėti mokiniams ugdyti metakognityvinius įgūdžius.

Mokymo kursas naudingas siekiant padėti mokytojams mokytis arba sukurti naujas mokymo strategijas, kurios sugrąžins jų mokinių susidomėjimą  ir skatins mokytis.

Įgytos žinios apie žmogaus mąstymą, informacijos pavertimą ilgalaike atmintimi, padės tobulinti mokytojų profesinę bei asmeninę veiklą.

Programos trukmė 40 valandų.

* Dešimčiai ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?