Programos aprašymas

Nuotolinis mokymas. Skaitymo kultūrą skatinantys būdai ir priemonės

Registracija negalima

Lektorius: Marija Gustainienė
Kurso kodas: 15NK24
Dalyvio mokestis: 32 €

Motyvacija skaityti knygas yra aktuali šių laikų mokyklose, nes ji siejama su kultūros pažinimu ir saugojimu. Knygų skaitymas nuo ikimokyklinio amžiaus iki vyresniųjų klasių) padeda formuoti vertybes, pažiūras, įsitikinimus, veikia jausmus ir emocijas, turi įtakos charakterio formavimuisi. Tai yra procesas, skatinantis formuoti kultūros pažinimo poreikius ir motyvus, nes jauni žmonės trokšta pažinti ir kitų šalių kultūras, mokosi užsienio kalbų, domisi tradicijomis ir papročiais. Motyvaciją žadina įvairios mokymo formos, aktyvūs metodai, netradicinė aplinka, susitikimai su įdomiais žmonėmis. Labai svarbus tampa pats knygos pažinimo pasaulis (ypač ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje), potekstės suvokimas, savęs prusinimas (vyresnėse klasėse). Jei mokytojas įdomiai dėsto pamoką, bendrauja su mokiniais, tai tokia mokinių motyvacija skatina jų mokymosi tęstinumą (pakartojimą ir sustiprinimą to, ką mokinys jau žino, supranta ir geba), mokymosi pažangą (siekimą aukštesnio lygmens, motyvuoto mokymosi toliau). Knygų skaitymas turi įtakos mokinių raštingumui  gerinti, rišliai minčiai plėtoti samprotavimo ar literatūriniuose rašiniuose, mąstymui skatinti, komunikaciniams gebėjimams formuoti. Skaitymo kultūrą skatina tinkamai parinkti kūrybiški būdai ir įdomios priemonės. Nelengva parinkti tinkamus vertinimo kriterijus, nes kūrybiškumas yra labai neapibrėžta forma, tačiau skaitymo, kaip kultūros sudėtinės dalies, ugdymo procese naudingi yra keli veiksniai: mokinių gautos žinios iš perskaitytų knygų, rašymo ir minties plėtojimo gebėjimai, vertybinės nuostatos ir formuojamas požiūris į svarbias visuomenės problemas.

Programa „Skaitymo kultūrą skatinantys būdai ir priemonės“ yra skirta ikimokyklinių įstaigų pedagogams, kurie vaikus nuo mažens supažindina su knyga ir tautos kultūra, pradinių klasių mokytojams ir bendrojo ugdymo mokyklų humanitarinių mokomųjų dalykų mokytojams. Mokinių noras skaityti knygas atsiranda tada, kai įsitraukia į įdomias veiklas, daro kūrybinius projektus ar ilgalaikius tiriamuosius darbus. Tokiais atvejais mokiniai dirba kūrybingiau ir produktyviau, kelia sau ambicingus tikslus, ieško naujovių ir nuolat kelia savo susidomėjimą, o tai  lemia ir mokymosi sėkmę bei norą skaityti knygas, domėtis savo šalies kultūra.

Programos trukmė 40 valandų.

* Dešimčiai ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame mokyme taikome 5 proc. nuolaidą.

Kada vyks šis kursas?